„Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování”

Dne 22.9.2020 proběhl na Právnické fakultě Univerzity Karlovy workshop „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování” organizovaný v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“, jehož řešitelem je Státní oblastní archiv v Praze a spoluřešitelem Národní archiv.
Workshop byl snímaný pro publikaci v online prostředí a je možné jej zpětně shlédnout.
Odkaz na video z workshopu: https://youtu.be/bYHlVco4RGU