Výstava “Translokační plány židovských obydlí v 18. století”, 10.9–18.10.2020, Národní archiv

Národní archiv představuje soubor translokačních plánů židovských obydlí ve výstavním sále v areálu v Praze na Chodovci, který lze vidět od 10. září do 18. října každý den od 9:00 do 17:00. Soubor byl v roce 2017 prohlášen za Archivní kulturní památku. Návštěvníci si prohlédnou 14 originálních kartografických dokumentů z Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea v Kojetíně.