Vyšlo nové číslo Slovenské archivistiky

Milé kolegyne, milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že naše niekoľkomesačné úsilie o znovuvydávanie časopisu Slovenská archivistika bolo úspešne zavŕšené a prvé číslo jubilejného 50. ročníka je už dostupné aj on-line na stránke časopisu. Na stránke nájdete aj všetky ďalšie informácie o časopise a o jeho redakcii, vrátane jeho štatútu, pokynov pre autorov a obsahu predchádzajúcich čísel.

http://www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1

Rovnako dávame do pozornosti aj stránku časopisu na sieti Facebook: https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A1-archivistika-108929000917480/

Veľmi radi privítame všetky Vaše podnety na zlepšenie, príspevky do diskusie a tiež texty a odborné články do ďalších čísel časopisu Slovenská archivistika. V mene výkonnej redakcie Vás tiež chceme požiadať o šírenie informácie o vydaní časopisu medzi kolegami, známymi, priateľmi…
Ďakujeme.

S pozdravom
Výkonná redakcia
Slovenskej archivistiky