Volná místa v archivech a nabídka stáží

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení – Kancelář ředitele Státního oblastního archivu v Plzni (23.7.)

Státní oblastní archiv v Litoměřicích Nabízí volné místo na pozici: ARCHIVÁŘ, pracoviště SOA pobočka Děčín, Zbrojnická 14/1.

Stáže v Národním filmovém archivu

STÁŽ V KNIHOVNĚ HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR