Státní oblastní archiv v Litoměřicích Nabízí volné pracovní místo na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou odboru archivního ID 17001080 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

SOA Litoměřice – volné pracovní místo