Český komitét Modrého štítu zve na přednášku na téma K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech

Český komitét Modrého štítu
ve spolupráci
s Národním archivem
Vás zve na odbornou přednášku na téma

K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech

 Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4

5. února 2019

9.30–10.00 Prezence účastníků (foyer konferenčního sálu)
10.00–10.15 Uvítání účastníků a úvodní slovo
PhDr. Jana Součková, DrSc., Český komitét Modrého štítu
10.15 –11.15 K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních a muzejních fondech
JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
11.15–12.00 Diskuse
12.00 Ukončení odborné přednášky

Účastnický poplatek nebude vybírán, účast na odborné přednášce je zdarma.

Pro potvrzení Vaší účasti je nutné se zaregistrovat NEJPOZDĚJI do 31. ledna 2019 zde:

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/formular_5_2_2019

POZVÁNKA A PROGRAM KE STAŽENÍ

 

JUDr. Ing. František Beneš, CSc.
Od roku 1985 působí jako soudní znalec v oboru filatelie. Je předsedou Komise znalců Svazu českých filatelistů (SČF), členem Mezinárodní asociace filatelistických znalců (AIEP) a Mezinárodní asociace filatelistických novinářů (AIJP). Autor řady publikací z oboru filatelie. Od roku 1993 působí v pražském Domě filatelie.

Více na http://www.frantisekbenes.cz.

The Blue Shield (Modrý štít) je mezinárodní nevládní organizace afilovaná k UNESCO, která usiluje
o preventivní opatření na ochranu, pohotovou pomoc ve stavu nouze, následnou záchranu kulturního dědictví ve světě ohroženého válkou, přírodními katastrofami nebo selháním člověka, vandalismem či terorismem. S tímto cílem koordinuje činnost mezinárodních profesních sdružení ve sféře archivů (ICA), knihoven (IFLA), muzeí (ICOM), památkové péče (ICOMOS) a audiovizuálních archivů (CCAAA). Vznikla v roce 1996, když cílené útoky na kulturní instituce a památkové objekty na Balkáně odhalily akutní potřebu všestranné mezinárodní spolupráce. Od roku 1998 se začaly vytvářet národní „pobočky“. Český komitét Modrého štítu (ČKMŠ) patří mezi první z nich, když se zástupci Archivní správy MV ČR, České archivní společnosti, České informační společnosti při – tehdy – Státním ústředním archivu, Českého výboru ICOMOS, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a ČV ICOM shodli, že je žádoucí spojit síly ve prospěch ochrany kulturního dědictví v České republice a dne 13. července 1999 ustavili přípravný výbor. V roce 2001 se ke smlouvě připojila Asociace muzeí a galerií České republiky, v roce 2003 Rada galerií ČR, v dalších letech pak Národní památkový ústav, Národní filmový archiv a AS MV ČR. Sídlo Modrého štítu je v Haagu. Jeho cílem je prevence katastrof a nepředvídatelných událostí, spolupráce
a koordinace při racionálním nasazení techniky a prostředků určených pro záchranu ohroženého kulturního dědictví a náprava případných škod.