Služební místa v oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo: rada/odborný rada — archivář v oddělení fondů foto-, fono, kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu, ID 17000593

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada — archivář (ID 17000593) v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. o oborech státní služby. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky, poté na dobu neurčitou). Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 8. 3. 2019, případně dle dohody. Místem výkonu služby je Praha. Lhůta pro podání žádosti: 1. 2. 2019.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF — 324 kB)

  1. Žádost o přijetí
    PDF (338 kB) | DOCX (45 kB)

__________________________________________________________

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo: odborný referent — archivář v oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu, ID 17000489

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 služebního místa odborný referent — archivář (ID 17000489) v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. Místem výkonu služby bude Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně, která byla dosud na služebním místě zařazena. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2019, případně dle dohody. Místem výkonu služby je Praha. Lhůta pro podání žádosti: 1. 2. 2019.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF — 300 kB)

  1. Žádost o přijetí
    PDF (338 kB) | DOCX (45 kB)