Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa:

  • Vrchní referent/rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • Rada/odborný rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • Rada/odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • Odborný rada – personalista“ v Kanceláři ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníŽádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.