Sloučení pracovišť Státní okresní archiv Jindřichův Hradec a Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec

V souladu s ustanovením § 17 a § 18 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, ve znění pozdějších předpisů dojde od 1. ledna 2023
ke změně systemizace Státního oblastního archivu v Třeboni. Státní
oblastní archiv v Třeboni v rámci reorganizace sloučí činnost dvou
oddělení – Státní okresní archiv Jindřichův Hradec a Oddělení správy
fondů a sbírek Jindřichův Hradec. Novým oddělením bude Státní okresní
archiv Jindřichův Hradec.

Kontaktní údaje (od 1. ledna 2023) do badatelny na zámku: Státní okresní
archiv Jindřichův Hradec – pracoviště zámek, telefon + 420 734 330 580,
e-mail: badatelna-soajh@ceskearchivy.cz .

Kontaktní údaje (od 1. ledna 2023) do badatelny na Václavské: Státní
okresní archiv Jindřichův Hradec – pracoviště Václavská, telefon + 420
384 321 209, e-mail: badatelna-jh@ceskearchivy.cz