Přání archivářům ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

Vánoce a blížící se konec roku je příležitostí k bilancování, sebereflexi i k zamyšlení nad budoucností. Prožili jsme náročný rok, ve kterém nás dostihly důsledky rozhodnutí předchozích let i události, které nikdo z nás nepředpokládal ani v těch nejtemnějších vizích. Končící rok zkrátka nebyl z těch, které uplynou a snadno se na ně zapomene. K tomu se v naší práci stále více zrcadlí rozčarování z věcí, které si způsobujeme my sami, ať již přímo my, archiváři, nebo naše okolí. Bezduchá byrokracie, formalismus, vzájemně se vylučující normy a pravidla, scholastická cvičení o banalitách, newspeak, nová dogmata příčící se zkušenosti, a spoustu dalšího způsobují, že ztrácíme schopnost vidět ve své práci smysl, že nám chybí uspokojení z díla, ba že nám chybí vůbec nějaký výsledek, na který bychom byli hrdí a ze kterého bychom brali síly do další práce.

Navzdory tomu všemu však za námi výsledky stojí, a ne malé, jen je možná nejsme připraveni hned vnímat a vstřebat. I v letošním roce jsme vykonali spoustu dobré práce, náročné, komplikované, nevděčné a potřebné. Dobré změny nejsou náhlé, jednoduché a rázné, vyžadují určitý čas a dobrou balanci. Pro příští měsíce tak před námi stojí další výzva – postupně stínat formalistické Hydře hlavy a najít zpátky uspokojení z naší práce, najít viditelné a jednoznačné výsledky, se kterými se jeden každý z nás dokáže identifkovat. Zkrátka znovu nalézt radost z toho, že jsme archiváři.

Rád bych vás všechny před začátkem Vánočních svátků pozdravil a popřál vám jejich krásné prožití, hodně štěstí, zdraví, sil v novém roce a v neposlední řadě též, abychom hleděli k budoucímu roku s nadějí a vírou, že dobré časy opět přijdou!

Đ.

vrchní ministerský rada

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV

tel: +420 974 847 602

gsm: +420 737 277 853

e-mail: daniel.dolezal@mvcr.cz
www.mvcr.cz