Seminář ÚPVHAK FF MU Možnosti zpracování serielních historických pramenů v digitálním prostředí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚPVHAK FF MU a FIT VUT si Vás dovolují pozvat na seminář „Možnosti zpracování serielních historických pramenů v digitálním prostředí“, který z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhne formou streamované videokonference dne 4. prosince od 10:00.

Odkaz naleznete v den vysílání na archivnictvi.phil.muni.cz

PROGRAM KE STAŽENÍ

Program:

Blok I: 10:00 – 10:30 hod.

*   Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a zahrnutou neurčitostí.
  *   Možnosti zpracování pramenů hromadné povahy na příkladu soupisu židovského obyvatelstva.

Blok II: 10:30 – 12:00 hod.

*   Role genealogie při zprostředkování moderních technologií historické vědě – situace v zahraniční historiografii a inspirace pro české prostředí.
  *   Využívání metod elektronického prohledávání pojmů při výzkumu textů 18. století.
  *   Možnosti a limity využití moderních technologií ve výzkumu rodinných vazeb.

Dotazy můžete pokládat v komentářích pod živým vysíláním, přednášející se k nim vyjádří na závěr přednášky. Pokud stream nestihnete, záznam bude možné shlédnout i dodatečně – ovšem to již bez možnosti pokládání dotazů.

Budeme moc rádi, když na videokonferenci zavítáte a aktivně se do ní zapojíte. Stejně jako za její propagaci šířením informací ve svém okolí.

Srdečně zdraví a poklidný adventní čas přeje,
Zdeněk Vostrý

Mgr. Zdeněk Vostrý, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
http://archivnictvi.phil.muni.cz/