Přírodovědecká fakulta UK poptává adepta na místo archiváře pro dlouhodobější spolupráci

Katedra filosofie a dějin přírodních věd (Přírodovědecká fakulta UK)
poptává adepta na místo archiváře pro dlouhodobější spolupráci

Hlavní pracovní náplň
Inventarizace osobních fondů a institucionální sbírky (Emanuel Rádl, Zdeněk
Neubauer, Zdeněk Horský, Přírodovědecká fakulta)
 Správa a doplňování sbírek navazujících na tyto fondy
 Podíl na edičních přípravách a publikačních projektech souvisejících s těmito fondy a
činností katedry, archivně‐historický servis pro potřeby fakulty

Požadavky
 Řádné archivní vzdělání, vítaná je dosavadní zkušenost a praxe s inventarizací
 Vhodné jsou editorské či redakční zkušenosti, historické vzdělání se zaměřením na
dějiny vědy 20. století, anebo motivace se tímto směrem odborně rozvíjet
 Samostatnost, flexibilita a organizační schopnosti, například při koordinaci
spolupracujících doktorandů, spolupráci s knihovnou, apod.

Nabídka
 Plný pracovní úvazek (podle vzájemné dohody je možný i částečný úvazek nebo DPČ)
s dobrým technickým a institucionálním zázemím a dobrým platovým ohodnocením
(pracoviště ve Viničné 7, Praha 2)
 Možnost osobního odborného rozvoje, například ve spojení s vlastním doktorským
projektem a studiem (v programu filosofie a dějiny přírodních věd)
 Atraktivní a tvořivé pracovní prostředí, participace na kolektivních projektech a
spolupráci, průběžná spolupráce se zajímavými nakladatelstvími (Pavel Mervart,
Malvern, Triáda ad.) nebo institucemi (Libri prohibiti, Filosofický ústav AV ČR, Archiv
Jana Patočky, Ústav dějin a Archiv UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ad.)

Kontakt
Zájemce může stručný motivační dopis s odborným CV nebo případné další dotazy zaslat
nejlépe emailem: Tomáš Hermann, Ph.D. (vedoucí katedry), hermannt@centrum.cz
Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
4. 1. 2021