Přednáška “Svatojanské proudy na historických fotografiích”, 7. 3. 2023 v Příbrami

Dámy a pánové,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na přednášku pana Vojtěcha Pavelčíka
Svatojanské proudy na historických fotografiích. Přednášející se tématu
staré Vltavy věnuje dlouhodobě. Je autorem knih Moráň – zaniklá ves při
Vltavě a  Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě, a také spoluautorem knihy
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou.

Přednáška se koná se v úterý 7. března 2023 v 17.30 hodin v budově
Státního okresního archivu Příbram, E. Beneše 337, Příbram 7.
Zároveň děkujeme za další propagaci.

S pozdravem

odborný rada
PhDr. Věra Smolová
vedoucí oddělení
Státní okresní archiv Příbram