Archiv hlavního města Prahy hledá specialistu do spisovny

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici  archivář / archivářka – specialista / specialistka hlavní spisovny v odboru „Archiv hl. m. Prahy“

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

 https://eud-vis.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BNFNYWC%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BNFNYWC/UD_vyberove-rizeni_AMP_0436_archivar_specialistaH_HS_VR29-23.pdf

 

Jaká bude Vaše náplň práce

samostatná činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky

zajišťování výkonu správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče

odborná správa rozsáhlých archivních a spisových fondů správního archivu a hlavní spisovny MHMP

samostatné zpracovávání a revize evidenčních pomůcek jednotlivých spisových fondů (inventáře, soupisy, lokační přehledy a plány)

předarchivní dohled ve spisovnách

péče o databázi fondů správního archivu a hlavní spisovny MHMP

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

   znalost zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákona o zpracování osobních údajů, vše v platném znění

znalost anglického nebo německého jazyka min. na úrovni B1 (dle SERR)

výborná znalost MS Office

Výhodou

znalost elektronického systému spisové služby veřejné správy (např. GINIS, e-spis aj.)

praxe v oblasti správy, ukládání a vyřazování dokumentů/spisů

Co Vám můžeme nabídnout 

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna

pracoviště Praha 4 – Chodov

podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink

benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením

příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu

podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 24. února 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.