Přednáška o restaurování papíru

Papír je jedním z nejrozšířenějších materiálů sloužících především jako nosič informací. Informace jako takové na něj byly původně psány, poté tisknuty a kopírovány nejrůznějšími technikami. Kresby, malby, grafiky a jiná nejen dvourozměrná výtvarná pojetí papíru jsou rovněž záznamovými médii. Umělci do svých autorských děl promítají myšlenky, pocity a názory stejně jako autoři slova psaného. Restaurování papíru je z pohledu zachování mnohdy unikátních obsahových informací důležitým krokem. Jde také o základní stavební kámen při restaurování dalších objektů, jako jsou umělecká díla na papíru, knižní vazby nebo novodobý archivní materiál. Ing. Marie Benešová během své přednášky nastíní historii výroby papíru, představí i jeho jednotlivé druhy a přes základní principy péče o historické materiály se dostane k běžným postupům při restaurování papíru.
https://www.facebook.com/events/227187121546748/