Cyklus přednášek Věry Smolové

V roce 2019 pokračuje ve svatohorském refektáři cyklus přednášek Věry Smolové Cesty do minulosti Svaté Hory.

I na rok 2019 totiž připadá několik kulatých výročí, která stojí za připomenutí: povýšení Příbrami Rudolfem II. mezi královská horní města roku 1579, vydání Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu a prohlášení staroboleslavské madony ochranným Palladiem země české roku 1609, postavení Malé Svaté Hory roku 1809 v souvislosti s obnovou svatohorských poutí. K době vlády Rudolfa II. a tehdejší kultuře se vrací také Masopustní renesanční rozpustilost s památníkem pozdějšího mecenáše jezuitů Přibíka Jeníška z Újezda, veselé vyprávění o výchově urozených mládenců.

Předprodej vstupenek zajišťuje Infocentrum Svaté Hory: E-mail: prohlidka@svata-hora.cz; telefon +420 318 429 943; +420 731 619 80.