Pozvánka na workshop: PAMĚŤ UMĚLECKÉ ŠKOLY, 6. prosince 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem časopisu ArteActa bychom Vás rádi pozvali na odborný
workshop PAMĚŤ UMĚLECKÉ ŠKOLY, který proběhne v pátek 6.
PROSINCE 2019 V DIVADLE INSPIRACE (Malostranské nám. 13, Praha 1).

V poslední době v souvislosti s několika badatelskými projekty, s
oslavami 30. výročí listopadových událostí nebo s procesem
systematizace ukládání záznamů absolventských prací jsou v
akademické obci stále častěji diskutovány otázky, co, kde, jak a
proč zůstává zachováno a je či bude zpřístupněno z dějin
uměleckých škol zaměřujících se na výuku performativních
umění.

Tento odborný workshop si klade za cíl informovat o tom, jakým
způsobem je s předměty, písemnostmi a daty institucí, jakými jsou
vysoké umělecké školy zacházeno. Jak jsou shromažďovány a
tříděny a jak je možné v nich hledat a bádat. Ambicí odborného
workshopu je ale také diskutovat téma paměti umělecké instituce v
hlubším, ontologickém úhlu pohledu a v širším kontextu
příbuzných paměťových institucí.

V neposlední řadě chceme na workshopu představit některé z
uměleckých, výzkumných a studentských projektů, které se tématy
z historie uměleckých škol zabývaly či zabývají.

Podrobný program workshopu naleznete v příloze. Další informace
jsou dostupné na FB profilu časopisu:
https://www.facebook.com/events/2550533718325712/ [1]

Budeme rádi, pokud budete informace o workshopu šířit mezi kolegy,
studenty a dalšími zájemci.

S pozdravem,

Tereza Czesany Dvořáková

Jan Jiřík

www.arteacta.cz [2]

Links:
——
[1] https://www.facebook.com/events/2550533718325712/
[2] http://www.arteacta.cz/