Oslava 170. výročí Vysoké školy báňské a představení sborníku Podbrdsko, 4. prosince v SOkA Příbram

170 let Vysoké školy báňské (ke stažení)
Představení sborníku Podbrdsko (ke stažení)
Obsah sborníku Podbrdsko

Dámy a pánové,

srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 170. výročí Vysoké
školy báňské a na slavnostní představení sborníku Podbrdsko
XXVI, které se budou společně konat VE STŘEDU 4. PROSINCE 2019 V
17.30 HODIN ve Státním okresním archivu Příbram.

Zároveň Vás prosíme o další propagaci obou akcí.

Těšíme se na naše společné a opět příjemné setkání v
příbramském archivu.

za SOkA Příbram
Kateřina Jobeková Habrová