Plánované uzavření kutnohorského archivu

Oznamujeme návštěvníkům archivu a badatelům, že Státní okresní archiv Kutná Hora bude zcela uzavřen pro veřejnost, a to vzhledem k chystané rozsáhlé rekonstrukci archivní budovy pravděpodobně od října nebo listopadu 2019. Délku uzavření je možné předpokládat na 2 roky. Přesné informace budou zveřejněny a doplňovány průběžně. Omezené množství archiválií bude možné studovat během rekonstrukce po předchozí dohodě v badatelně Státního oblastního archivu v Praze nebo Státního okresního archivu Kolín, a to s ohledem na kapacitu obou badatelen a na možnosti dopravy. Dále upozorňujeme, že v průběhu rekonstrukce budovy dočasně může dojít k úplnému uzavření některých nebo všech fondů z důvodu jejich fyzické nepřístupnosti podle postupu stavebních prací. Děkujeme Vám za pochopení.