Odešel PhDr. Karel Křesadlo, emeritní ředitel SOkA Jihlava

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

PhDr. Karel Křesadlo se narodil 18. prosince 1944 ve Slaném. Poté, co v r. 1969 dokončil studium archivnictví na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, nastoupil do jihlavského archivu. V roce 1978 se stal jeho ředitelem. Po těžké nemoci, která jej postihla v roce 1996, se již nemohl do archivu vrátit. Ve své profesi se stal uznávaným odborníkem a  široká  veřejnost jej vnímala jako nezdolného popularizátora regionálních dějin Jihlavska. Napsal velké množství studií a článků do odborných časopisů a sborníků, z nichž nejvýznamnější je monografie  Kapitoly z historie Jihlavy, která vyšla v r. 1992. O čtyři roky později  zpracoval spolu s historikem Muzea Vysočiny v Jihlavě PhDr. Z. Jarošem  průvodce  po Jihlavě  Jihlava. Kulturně historický průvodce městem. Za rozsáhlou popularizační činnost mu Město Jihlava udělilo v r. 2002 Cenu Rady města.  Nezapomínal ani na své rodné město Slaný, k jehož starším dějinám uveřejnil několik studií a stal se spoluautorem publikace Kniha o Slaném, vydané k příležitosti 700. výročí povýšení Slaného na královské město.  Třebaže musel svádět boj s těžkou nemocí, vrátil se k odborné činnosti a koncem 90. let 20. století a na začátku 21. století publikoval několik statí k historii Jihlavska a Slaného. Odchodem doktora Křesadla ztrácí nejen Jihlava významného archiváře a oceňovaného historika“.

Text vychází z článku PhDr. Vlastimila Svěráka, Šedesátiny PhDr. Karla Křesadla, uveřejněného v Jihlavském archivním občasníku I/2003-2004.