Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR hledá pracovníka do oddělení centrální spisovny a správního archivu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo rady/ministerského rady v oddělení
centrální spisovny a správního archivu ministerstva – Ministerstvo
vnitra České republiky (mvcr.cz)
<https://www.mvcr.cz/clanek/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-rady-ministerskeho-rady-v-oddeleni-centralni-spisovny-a-spravniho-archivu-ministerstva.aspx>