Nová kniha: Karel Řeháček, Němci na Plzeňsku v letech 1945–1955

Právě vydaná publikace Karla Řeháčka Němci na Plzeňsku v letech 1945–1955 reflektuje na 470 stranách situaci německy mluvícího obyvatelstva poválečného Plzeňska. Věnuje se bezpečnostním poměrům, ostraze státní hranice, poválečné každodennosti či vysidlování obyvatelstva německé národnosti z Československa, ale rovněž zemědělskému a nezemědělskému osidlování regionu. Neopomíjí ani reflexi poválečné reality z pohledu samotných Němců, „druhý život“ vysídlenců za hranicemi a osudy německy mluvícího obyvatelstva, které v regionu zůstalo po zastavení organizované fáze transferu. Vlastní text je doplněn zajímavými obrazovanými a statistickými přílohami.