Nová publikace Karla Řeháčka: Svůj k svému? Česká menšina na jihozápadě Čech 1880–1938.

Nová publikace Karla Řeháčka

Světlo světa právě spatřila zatím poslední publikace Karla Řeháčka s názvem Svůj k svému? Česká menšina na jihozápadě Čech 1880–1938. Již desátá autorova kniha uzavírá jeho dlouhodobý výzkum věnovaný vývoji české menšiny v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech. Po zpracování problematiky vývoje českého menšinového školství v roce 2019 (Jménem národa a pro národ! České školství v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech v letech 1880–1945) se v aktuálně vydané publikaci její autor věnuje dalším aspektům života české menšiny, zejména snahám o její hospodářskou emancipaci a kulturním či osvětovým aktivitám. Publikace však zaznamenává i vzájemné spory mezi příslušníky české menšiny, přináší řadu případů bojkotů či verbálních nebo fyzických útoků obyvatelstva německé národnosti vůči české menšině a českému menšinovému školství a neopomíjí ani českou reakci na tyto projevy nacionálního zápasu. V závěru autor nabízí 30 medailonků aktivních představitelů české menšiny na jihozápadě Čech. Publikace obsahuje řadu zajímavých fotografií a dalších historických artefaktů