Do dopraváckého nebe odešel Pavel Fojtík, významný dopravní historik

Do dopraváckého nebe odešel Pavel Fojtík, významný dopravní historik

Praha, 28. března 2023 – S bolestí v srdci si Vás dovolujeme informovat, že v neděli 26. března 2023 nás ve věku 68 let po krátké a náhlé nemoci navždy opustil Pavel Fojtík, dlouholetý vedoucí Archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), významný dopravní historik, vexilolog, autor řady odborných publikací a častý host v řadě respektovaných médií.

Pavel Fojtík absolvoval obor dokumentární tvorby na filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a po vysoké škole působil jako režisér a scénárista dokumentárních filmů. Začátky spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy se datují do roku 1988, kdy začal působit jako externí spolupracovník a podílel se zejména na tematických výstavách a akcích, na expozici Muzea MHD ve vozovně Střešovice a četných odborných publikacích.

V letech 2005 až 2019 působil jako vedoucí Archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy. V roce 1996 stál u zrodu podnikového časopisu DP Kontakt a od prvního čísla do něj s železnou pravidelností přispíval. Za svůj profesní život byl autorem či spoluautorem širokého spektra dokumentárních, instrukčních, výukových a propagačních filmů, desítek odborných publikací, přednášek a výstav
o městské hromadné dopravě.

Pavel Fojtík byl v posledních 35 letech hlavní tváří historie pražské městské hromadné dopravy, kterou zásadní měrou pomohl popularizovat a přiblížit široké veřejnosti. Jeho osvětová činnost významně přispívala i propagaci pražské městské hromadné dopravy a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Významných úspěchů dosáhl i v oboru vexilologie, kde byl členem výboru České vexilologické společnosti a expertem parlamentního Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

Věnujte prosím zesnulému kolegovi a popularizátorovi historie pražské MHD tichou vzpomínku.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.

Kontakty pro více informací:

E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních
a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.