Nová kniha: Aretinova mapa Českého království

NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav a Josef PATÁK. Aretinova mapa Českého království. Praha: Karolinum, 2021. 241 s.: 93 barev. il. + 3 tab., 6 map, 1 faksimile. Monumenta Cartographica Bohemiae. ISBN 978-80-246-4797-5. Obsahuje kopii 2. vydání Aretinovy mapy z roku 1632 v 91 % velikosti.

Objednávky: https://karolinum.cz/knihy/novotna-aretinova-mapa-ceskeho-kralovstvi-24596

Kolektivní monografie s bohatým obrazovým a mapovým doprovodem seznamuje se životem a dílem pobělohorského exulanta Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla ve čtyřech vydáních (1619, 1632, 1665, před 1747), a ovlivnila i další kartografickou produkci.  Měřítko mapy 1 : 504 000 bylo již podrobnější než u předchůdců. Aretin také popsal přes 1 200 sídel. Vzhledem k válečnému využití mapy se bohužel zachovalo velmi málo kopií. Na mapách byly provedeny obsahové i kartometrické analýzy. Představeny jsou i unikátní sesterské mapy od W. P. Zimmermanna (1619) a od E. Sadelera (1620). Autoři zde poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání, které se podařilo shromáždit. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu. Vytvořil se tak cenný soubor k poznání kartografického, sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století.

Putovní výstavu Pavel Aretin z Ehrenfeldu (https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/aktuality/pozvanka-na-vernisaz) je možné si rezervovat a vypůjčit v Knihovně geografie PřF UK na adrese: martina.musilova@natur.cuni.cz