Call for Papers: konference “Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi”, 25.11.2021 Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany

Vážená kolegyně, vážený kolego,

chtěl bych Vás informovat o vyhlášeném Call for Papers na konferenci Ochrana státní hranice ve stínu Berlínské zdi, kterou dne 25.11.2021 pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Chtěl bych Vás také požádat o šíření této informace ve Vašem okruhu.

Odkaz na dosud vydané publikace z dřívějších konferencí k tématu ochrana státní hranice: https://www.tmbrno.cz/publikace/edice-acta-musei-technici-brunensis/ .

S přátelským pozdravem

Pavel Vaněk

Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Archiv bezpečnostních složek (Security Services Archive) Brno/ Kanice