Mezinárodní konference “Fenomén primátor – osobnosti v čele měst v 19. a 20. století”, 4.–5.10.2022, Praha

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie
věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou
fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

si Vás dovolují pozvat na 41. mezinárodní konferenci

Fenomén primátor – osobnosti v čele měst v 19. a 20. století

Konference se koná ve dnech 4. a 5. října 2022 v Rezidenci primátora hl.
města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1.
Jednání je simultánně tlumočeno v českém a německém jazyce. Konferenční
poplatek není vybírán.

Program naleznete v příloze nebo na webových stránkách Archivu hl. města
Prahy:
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=191

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti na emailovou adresu
Marketa.Ruckova@praha.eu<mailto:Marketa.Ruckova@praha.eu> nejpozději do
29. září 2022.

Za organizátory se na shledání těší

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Archiv hlavního města Prahy
Tel.: +420 236 00 4020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu<mailto:Marketa.Ruckova@praha.eu>
URL: www.ahmp.cz<http://www.ahmp.cz>