Změna adresy SOkA Kladno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si oznámit, že Státní okresní archiv Kladno změnil v souvislosti s připravovanou výstavbou nové archivní budovy své působiště.
Aktuálně je sídlem archivu ul. Severní 3127, 272 04 Kladno, adresou pro doručování a místem provozu badatelny Floriánské náměstí 103, 272 01 Kladno.

S pozdravem
vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu