Zemřela čestná členka ČAS, emeritní ředitelka MZA v Brně PhDr. Milada Wurmová, CSc.

Česká archivní společnost oznamuje smutnou zprávu, neboť naše archivní řady opustila 16. května 2020 ve věku nedožitých 98 let  čestná členka naší společnosti PhDr. Milada Wurmová, CSc. ( nar. 19. 11. 1922 v Brně), pracovnice Státního oblastního archivu v Brně v letech 1948-1982 (v letech 1975-1979 ředitelka archivu), členka Vědecké archivní rady 1975-1988, redakce Archivního časopisu, autorka řady archivních pomůcek, edic archiválií, článků a studií se zaměřením na archivní teorii, dějiny archivnictví a dějiny správy.
Wurmová pocházela z významné moravské rodiny Wurmů, jmenujme např. pátera Ignáta Wurma a mírovou aktivistku Jindřišku Wurmovou.
Čest její památce!