Vznik nové katedry archivnictví na ústecké univerzitě

Vznik nové katedry archivnictví na ústecké univerzitě

V září 2020 vznikla na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nová Katedra archivnictví a pomocných věd historických. Ta bezprostředně navazuje na Oddělení pomocných věd historických, které na téže fakultě fungovalo od roku 2013 v rámci tamní Katedry historie. V letošním roce bylo oddělení personálně posíleno s ohledem na nárůst pedagogických povinností a rozšíření nabídky výukových programů archivnictví, což se stalo bezprostředním podnětem pro vznik samostatné katedry.

Katedra archivnictví a pomocných věd historických nabízí kombinované studium Archivnictví a spisová služba v bakalářském stupni a také studium Historie s odborným modulem Archivnictví v navazujícím magisterském studiu, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Výukou se prolínají jak kurzy orientované na klasické archivní dovednosti, tak zároveň na schopnosti spojené s nejnovějším vývojem oboru.

Více informací na webových stránkách katedry: http://ff.ujep.cz/kapv/o-katedre.