Výzva ke spolupráci na mezinárodním projektu Time Machine

Možnost spolupráce na mezinárodním projektu Time Machine

Projekt Time Machine je celoevropská iniciativa, která si klade za cíl vytvoření databáze archivních dokumentů za využití nových technologií pro digitalizaci, analýzu, zpřístupňování a uchovávání kulturního dědictví. Databáze by měla poskytnout virtuální rekonstrukci historického vývoje evropských měst, zmapovat ekonomickou, kulturní a migrační síť a tím vytvořit rozsáhlý historicko-geografický informační systém.

Na projektu se dosud podílí více než 500 evropských institucí, mezi nimi jsou výzkumné ústavy, archivy, knihovny, galerie a muzea.

Jako řídící orgán byla založena tzv. Organizace Time Machine (Time Machine Organisation, TMO), která má projektu zajistit technické zázemí a finanční nezávislost. Umožňuje členům využívat nejen nové zdroje financování, ale i otevřený software, a tím podporovat volný přístup k historickým informacím a aktivně spoluvytvářet budoucnost technologií pro uchování a zpřístupnění evropského kulturního dědictví.

Pokud máte zájem stát se součástí tohoto unikátního projektu, na následující stránce naleznete informace o možnostech členství: https://www.timemachine.eu/membership-overview/

V případě dotazů prosím kontaktujte Kerstin Muff (hlavní komunikační pracovník projektu Time Machine): kerstin.muff@timemachine.eu

Program projektu Time Machine cíle projektu naleznete zde: https://www.timemachine.eu/time-machine-manifesto-unlock-the-ambitions-of-big-data-of-the-past/

Přehled o technologiích, inovacích a vědeckém výzkumu, který bude tvořit infrastrukturu projektu Time Machine: https://www.timemachine.eu/time-machine-roadmaps-mapping-the-future/