Výstava “Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech”

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
jménem ředitele Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Ladislava Macka si Vás dovoluji pozvat na vernisáž výstavy archiválií, která nese název
Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech” a která se bude konat 18. února 2019 v 17 hodin.

Vlastní výstava je zajímavá nejen svým obsahem, ale i skutečností, že se na její koncepci, realizaci i česko-italském katalogu aktivně podíleli studenti archivnictví a pomocných věd historických ze zdejší Filozofické fakulty, jednalo se o součást jejich předmětu “Výstava v archivu”.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Se srdečným pozdravem

Tomáš Černušák

POZVÁNKA