Výstava “Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic”, Třeboň

Výstava Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic ukazuje postupnou proměnu zájmu o několik rakouských vesnic, které byly po první světové válce připojeny k Československé republice. Připravil ji Státní oblastní archiv v Třeboni ve spolupráci s Domem Štěpánka Netolického. Okrajově jsou na výstavě zastoupeny i exponáty z jiných institucí a soukromých sbírek.

Návštěvníci se ve výstavním prostoru na třeboňském náměstí dozvědí více o zájmu o Vitorazsko od prvních zmínek v renezanci a baroku, přes interpretace romantické vědy 19. století až po současnost. Budou si moci přečíst úryvky z dobových charakteristik místního obyvatelstva tak, jak je zachytily jazykovědci a etnografové 19. století. Nejvýznamnější část výstavy je však věnována snaze Čechů o probuzení národního uvědomění u česky hovořících Rakušanů, která vrcholila snahou o připojení malé části Waldviertelu k Československu. Logickým protipólem je pak nakonec neúspěšná snaha Rakušanů zabránit odtržení této části země. Na výstavě mají své místo samozřejmě i právní zakotvení změny státní hranice, doklady o organizovaném průběhu připojení Vitorazska a administrativní důsledky nabytí nového území pro mladou republiku.

Výstava je přístupná v Domě Štěpánka Netolického od 4. října 2020 do 3. ledna 2021 a po dobu jejího trvání proběhne i několik komentovaných prohlídek. Aktuální informace budou dostupné na stránkách galerie a videopozvánka na YouTube.