Výstava JAN BAPTISTA BÁRTA (1921–1982) Pátrání po životním příběhu statečného člena protikomunistického odboje v SOkA Příbram

PLAKÁT

Dámy a pánové,

dovoluji si Vás pozvat na výstavu, kterou připravili v prostorách
Státního okresního archivu Příbram žáci Základní školy
Jiráskovy sady v Příbrami pod vedením svého učitele Mgr. Jana
Lišky. Jsme rádi, že ji archiv může prezentovat právě v roce, kdy
si připomínáme vydání nespravedlivých proticírkevních zákonů
na podzim 1949. Jejich cílem byla likvidace autonomie církví a
náboženských společností, protože věřící představovali po
únorovém komunistickém puči 1948 početně nejsilnější skupinu
lidí, kteří zastávali jiný životní postoj než státem
prosazovaná, nesmiřitelná a nenávistná komunistická ideologie.

Výstava vznikla v rámci projektu „Minulostí k budoucnosti“ s
podtitulem „Opomenuté osobnosti Příbrami“. Jan Baptista Bárta
byl příbramský rodák a vystudoval příbramskou reálku. Stal se
františkánem a po únoru 1948 byl pro svou činnost kněze vězněn v
komunistických žalářích. Po propuštění pracoval nějaký čas v
příbramských dolech. V 60. letech se podílel na obnově řeholního
života, a proto byl začátkem 80. let za svou činnost opět
odsouzen.

Z mého pohledu je nejkrásnější částí výstavy expozice
výtvarných prací žáků 9. ročníku ZŠ Jiráskovy sady na téma
lidské víry, odvahy, cti a svobody.

Při pohledu na jejich díla člověk cítí naději, že nastupující
generace není zatížena školní výchovou plnou třídní nenávisti
a překrucování faktů, jejíž důsledky právě nyní zase
vystupují na povrch a tváří se jako všeobecné veřejné mínění.
Zdá se, že naše děti procházejí školní výchovou jinou,
založenou na osvědčeném principu humanitní demokracie.

Vernisáž výstavy v příbramském okresním archivu se koná ve
středu 6. února 2019. Výstava bude otevřena v pracovní dny do konce
února.

Přijďte, prosím, podpořit naši mládež!
Se srdečným pozdravem
Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram