Ústřední inspektorát České obchodní inspekce hledá pracovníky do Oddělení spisovny, podatelny a archivu

1) Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební
orgán vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo
představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny,
podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní
inspekce
v oboru služby Archivnictví a spisová služba;

MÍSTEM VÝKONU SLUŽBY JE PRAHA.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11.
platové třídy (VŠ vzdělání).

 

2) Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební
orgán vyhlašuje výběrového řízení na služební místo rada /
odborný rada – archivní pracovník Oddělení spisovny, podatelny a
archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce v oboru
služby Archivnictví a spisová služba;

MÍSTEM VÝKONU SLUŽBY JE PRAHA.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11.
platové třídy (VŠ vzdělání).

SLUŽBA ZAHRNUJE:

a) zabezpečování agendy krátkodobého i dlouhodobého ukládání
dokumentů vzešlých z činnosti České obchodní činnosti;

b) metodické vedení a zpracovávání evidencí archivních souborů v
souladu s aktuálně platnými pravidly pro zpracování archiválií;