Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny

Předpokládaná náplň práce:

  1. samostatně i ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zajišťovat provoz badatelny,
  2. provádět registraci badatelů, vyřizovat badatelské objednávky, provádět výdej

i příjem archiválií badatelům ke studiu a provádět řádnou kontrolu archiválií, včetně jejich foliace,

  1. poskytovat badatelům základní informace o provozu badatelny a o podmínkách studia archiválií,
  2. pořizovat kopie a reprodukce archiválií,
  3. příprava a zakládání archiválií pro badatele.

Tato pracovní pozice je ideální a vhodná pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.)

Jedná se o práci na plný úvazek v 9. platové třídě, kterou ale po dohodě lze kombinovat se studiem.

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail martin.sovak@soapraha.cz do 16. srpna 2019. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Nástup od 1. září 2019 nebo podle dohody.

Bližší informace u vedoucího badatelny M. Sováka (+420 739 505 706, +420 974 847 265)