Seminář CNZ – Zkušenosti se spisovou službou na VŠ, 1.6.2021 online

Na základě kladných ohlasů na semináře, kde vzájemně sdílíme praktické zkušenosti, jsme připravili:

Seminář CNZ – Zkušenosti se spisovou službou na VŠ

Termín: 1. června 2021, 14:00 – 16:00 hod.

Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:

Seminář představí stále aktuální téma spisové služby, tentokrát se podrobně zaměří na praxi v prostředí vysokých škol.

Jak v akademickém prostředí funguje nasazování elektronických systémů spisové služby, jež ctí pravidla správného úředního postupu? Daří se myšlenky a principy spisové služby zavádět do praxe?

V jaké fázi správy a archivace elektronických dokumentů vysoké školy vlastně jsou a jakou pozornost věnují informacím a jejich dlouhodobému uchování?

Je spisová služba opravdu pouze zatěžující nástroj byrokracie, nebo se ji naopak snaží odbourávat?

V průběhu semináře přiblížíme účastníkům konkrétní kroky a zkušenosti, které se při implementacích, výkonu a školeních spisové služby ukázaly být úspěšnými. Nebude chybět závěrečná diskuze mezi všemi zúčastněnými v podobě kulatého stolu.

 Přednášky:

 • Realizace metodiky spisové služby na ČVUT od roku 2017 a výhledy do budoucna
  Kamila Mádrová, ČVUT a Hana Eva Rabová, ČVUT
 • Zkušenosti s výběrem spisové služby
  Veronika Nechvátalová Aiblová, MENDELU
 • Komunikace se zaměstnanci/uživateli v oblasti spisové služby
  Jiří Sedlický, VUT
 • Digitální archiv Univerzity Karlovy jako součást komplexního Archivního informačního systému
  Petr Cajthaml, UK

Program:

 • 13:45 – 14:00    Připojování, test spojení
 • 14:00 – 15:05    I. blok přednášek
 • 15:05 – 15:10    přestávka
 • 15:10 – 15:30    II. Blok přednášek
 • 15:30 – 15:50    Diskuze
 • 15:50 – 16:00    Závěrečné shrnutí.

Registrujte se včas na adrese registrace@cnz.cz do čtvrtka 27. května 2021.
Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka ke stažení

Těšíme se na Vaši účast!

Jan Heisler
Předseda CNZ