Ukončení registrace – II. celodenní setkání Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS, 8. dubna 2024

 

Program

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění prostorové kapacity sálu. Prosíme přihlášené kolegyně a kolegy, kteří se nakonec nebudou moci setkání zúčastnit, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili organizátorům setkání: tomas.lachman@nfa.cz a zdenek.vacha@ntm.cz  Případné nové zájemce o účast žádáme, aby rovněž kontaktovali uvedené organizátory, kteří vedou pořadník náhradníků. Děkujeme mnohokrát za pochopení!