Prodloužení lhůty k přihlášení na symposium “Města, městečka, měšťané. Život ve městech poddanských i královských od středověku do raného novověku”

Prodloužení lhůty k přihlášení na symposium

Lhůta pro přihlášení na symposium “Města, městečka, měšťané. Život ve městech poddanských i královských od středověku do raného novověku“, které proběhne ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2020 v Lomnici nad Lužnicí, se prodlužuje do 15. 6. 2020.

Se svými příspěvky se můžete přihlásit na adrese: https://konference-lomnice.php5.cz/

Těšíme se na Vaši účast
Za realizační tým
Hana Železná, Státní oblastní archiv v Třeboni, Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec
hana.zelezna@ceskearchivy.cz