Přednáška “Cechovní písemnosti a jejich využití v genealogii” v AHMP, 29. 5. v 16 hodin

U příležitosti Mezinárodního dne archivů Vás Archiv hl. města
Prahy srdečně zve na přednášku Jiřího Smrže „Cechovní
písemnosti a jejich využití v genealogii“. Přednáška je určena
pro všechny zájemce o genealogii. Klade si za cíl vysvětlit, co to
znamenalo být členem cechu, jak tyto organizace fungovaly a kdy v
českých, moravských a slezských městech existovaly. Vstup zdarma. Z
přednášky bude pořízen videozáznam.