Pozdrav ředitele odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Daniela Doležala k MDA

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dnes slavíme náš svátek, mezinárodní den archivů.

Komplikovaný svět na nás klade stále vyšší nároky, vrchovatou míru stresu i nutnost zvládat vícero často velmi vzdálených specializací najednou. Někdy proto ztrácíme víru ve smysl naší práce. Dnešní den je však příležitostí uvědomit si nejen vysokou míru zodpovědnosti, kterou před společností i věčností máme, ale též toto vše na chvilku odložit a archivní svátek oslavit. Oslavit v libovolném slova smyslu. Naše práce je přeci jen skvělá a buďme proto na svůj obor hrdí, dejme to světu najevo.

Dovolte mi proto Vás všechny pozdravit, popřát Vám hodně sil, neutuchající energii, dobrou náladu i prosté štěstí, neboť toho všeho potřebujeme v neomezené míře.

Ať žijí čeští, moravští a slezští archiváři!

Daniel Doležal