PF 2020

Výbor české archivní společnosti přeje všem členkám, členům i dalším příznivcům archivnictví u nás i ve světě pohodové vánoční svátky a vše dobré v novém roce.