Památník národního písemnictví hledá archiváře

Památník národního písemnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici archivář do oddělení literárního archivu

(1,0 úvazku, zařazení dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy č. 341/2017 Sb., pl. tř. 11)

Místo výkonu práce:
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1,

od podzimu 2022 (po stěhování instituce), Pelléova 44, Praha 6

Předpokládaná doba nástupu: 1. 8. 2022 nebo dle dohody

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdělání v oborech archivnictví, historie, bohemistika či příbuzných

– samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost

– trestní a morální bezúhonnost

– práce s PC

– znalost německého nebo anglického jazyka na komunikativní úrovni
– praxe v archivní či jiné sbírkové instituci

– znalost práce s evidenčním programem PEvA; práce s dalšími archivními systémy (Janus, Bach, Elza) výhodou

– orientace v problematice spisové služby a skartací

– samostatná publikační činnost výhodou

Nabízíme:
– pracovní poměr na celý úvazek

– práci s unikátním sbírkovým fondem

– zázemí příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR a významné kulturní instituce

– průkaz člena Asociace muzeí a galerií

– 5 týdnů dovolené

Pracovní náplň:

– správa evidenčního systému PEvA, vedení vnitřních a vnějších změn v evidenci archivu

– podíl na akviziční činnosti pracoviště, vyřizování badatelských dotazů a zpracování archivních rešerší (zejména v souvislosti s nezpracovanými fondy)

– odborná správa archivních souborů, jejich pořádání, zpracování a inventarizace a vyhotovování archivních pomůcek ve specializovaném počítačovém systému

– kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby pracoviště

– zapojení do prezentační a publikační činnosti pracoviště

Přihlášky obsahující:

– strukturovaný životopis

– motivační dopis

– kopii dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci
zasílejte do 15. 7. 2022 e-mailem na adresu hrazdirova@pamatnik-np.cz; v předmětu uveďte: Výběrové řízení – archivář. Předpokládané termíny osobních pohovorů: od 18. do 22. 7. 2021. Pohovory se budou konat na adrese Literární archiv PNP, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany.

PNP si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení zrušit.