Odešla Mgr. Lydia Baštecká

Odešla Mgr. Lydia Baštecká (1948–2021)

České archivnictví zasáhla smutná zpráva o odchodu bývalé ředitelky Státního okresního archivu Náchod Lydie Baštecké.
Lydia se narodila v Praze do početné rodiny evangelického faráře Bedřicha B. Bašuse, kde ji obklopovala duchovní atmosféra, literatura a hudba, neboť její matka působila jako učitelka hry na klavír. Větší část dětství však prožila v Brandýse nad Orlicí ve východních Čechách, po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě v roce 1966 odešla do Prahy, kde studovala na filozofické fakultě archivnictví a pomocné vědy historické. Po promoci v roce 1971 nastoupila na generální ředitelství Závodů průmyslové chemie v Pardubicích, kde pracovala na úseku administrativy a archivů vnitřních jednotek závodu a vykonávala metodickou činnost v archivech a spisovnách 16 chemických podniků. Po roce 1989 odešla jako vedoucí III. oddělení do Státního oblastního archivu v Zámrsku, kde mohla zúročit své zkušenosti z podnikového archivnictví. V roce 1993 byla jmenována ředitelkou Státního okresního archivu Náchod, kde setrvala až do svého odchodu do důchodu v roce 2013.
Lydia Baštecká se po příchodu do Náchoda zapojila do místního společenství a začala vhodně propagovat okresní archiv a jeho archivní činnost výstavami, přednáškami, ale i publikační činností.
Působila ve Vědecké archivní radě, byla členkou České archivní společnosti, Sdružení historiků, ČIS při Národním archivu, Letopisecké a místopisecké komise při Městském úřadě v Náchodě, Výboru komorní hudby v Náchodě a dalších. V roce 2008 obdržela medaili za Zásluhy o české archivnictví.

Čest její památce!

(Jaroslav ČÁP, Mgr. Lydia Baštecká – 60 let, in: AČ 59, 2009, č. 1, s. 82–83; Jana PODDANÁ, Život spjatý s archivem, in: Stopami dějin Náchdodska 12. Ve znamení osmiček . k šedesátinám Mgr. Lydie Baštecké, Náchod 2008, s. 9–14; J. ČÁP, Výběrová bibliografie Mgr. Lydie Baštecké (1994–2008), in: tamtéž, s. 15–33.)

Lydia Baštecká - archivářka a historička | Pardubice