Odešel čestný člen České archivní společnosti PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

Odešel čestný člen České archivní společnosti Vladimír Bystrický.

PhDr. Vladimír Bystrický, CSc. (1934–2021).
Archivář, bývalý ředitel Státního oblastního archivu v Plzni. V rámci své badatelské a publikační činnosti se věnoval především husitství, hospodářským a sociálním dějinám 15. a 16. století, česko-německým vztahům, dějinám cen a mezd, dějinám města Stříbra. Působil na filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
V roce 2009 mu byla udělena medaile Za zásluhy o české archivnictví z rukou ministra vnitra.