Nově vyšlo: JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 19

JESENICKO
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Svazek 19.
Jeseník 2018

Redakční rada:
Mgr. Květoslav Growka (výkonný redaktor), PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Rušar, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Bohumila Tinzová
Nakladatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vydávají: Vlastivědné muzeum Jesenicka
(Zámecké nám. 1, 79001 Jeseník, tel. 584 401 070, muzeum.jesenik.net,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz)
Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Jeseník
(Tovární 18, 79001 Jeseník, tel. 584 411 710, www.archives.cz/jesenik,
e-mail: podatelna@je.archives.cz)
Grafická úprava: Valle Verde s.r.o. – Tomáš Vlazlo, Jeseník (info@lentil.cz)
Tisk: Tiskárna K-tisk, Bruntál
Náklad: 300 ks

ISBN 978-80-87632- 49-9 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-15-2 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
ISSN 1213-0192

Obsah:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804.
VII. Fara Uhelná (dříve Serksdorf)
Vladan Hanulík: Reflexe lázní Gräfenberk v korespondenci členů hraběcí rodiny Thunů z Hohensteinu
Ondřej Kolář: Aktéři henleinovského povstání ve Vidnavě a Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948
Jan Petrásek: První písemná zmínka o Jeseníku
Božena Kaňáková: Portréty jesenických starostů
Pavel Šopák: Ferdinand Janovský a zemědělská osvěta v Rakouském Slezsku v 19. století
Milna Rychlý: Svícen z Kaltenštejnu
Ivana Kolářová: Případ četnického zběha
Květoslav Growka: Festival mladých koncertních umělců na Gräfenberku