Nová kniha: Karel ŘEHÁČEK, Plzeňská radnice mezi válkami

Publikace Karla Řeháčka Plzeňská radnice mezi válkami přibližuje fungování městského úřadu v letech 1918-1939 z pohledu volené samosprávy i úřední správy města. Jedná se o první počin obnovené ediční řady Archivu města Plzně Studie a prameny k dějinám města Plzně. Zájemci o monografii v ceně 250 Kč se mohou obracet na Janu Slámovou (slamovaj@plzen.eu; tel.: 378 032 601).