NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM přijme Metodika a koordinátora spisové služby

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM přijme Metodika a koordinátora spisové služby

Náplň práce:

 • odpovědnost za vedení hlavní spisovny a dohled na fungování dílčích spisoven
 • zajišťování před archívní péče, ukládání a kontrola dokumentů, třídění a zpřístupňování dokumentů, příprava a organizace skartačního řízení – analogového i digitálního
 • tvorba vnitřních předpisů a metodik pro oblast spisové služby a jejich úprava v souvislosti s novelizací příslušných právních norem
 • kontrola a analýza jednotlivých procesů spojených s výkonem spisové služby a navrhování jejich úprav s cílem optimalizovat příslušné procesy, včetně zohlednění vazeb na další Informační systémy
 • metodické usměrňování a koordinace výkonu spisové služby na všech pracovištích NTM, včetně detašovaných pracovišť se sídlem v Čelákovicích, Chomutově a Plasích
 • koordinace rozvoje systému elektronické spisové služby, evidování a posuzování požadavků na změny a opravy systému, komunikace s dodavatelem elektronické spisové služby
 • metodická podpora a pomoc uživatelům elektronické spisové služby, včetně nezbytně nutných administrátorských zásahů v systému elektronické spisové služby
 • školení uživatelů elektronického systému spisové služby
 • plnění dalších úkolů souvisejících se systémem správy a oběhu dokumentů

Požadujeme:

 • pečlivý a aktivní přístup k práci, samostatnost, systematičnost, důslednost a osobní zodpovědnost
 • příjemné vystupování, komunikativnost, dobré vyjadřovací a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy
 • schopnost analytického myšlení, koncepčního přístupu a formulování metodik
 • orientaci v zákonných předpisech upravujících výkon spisové služby včetně Národního standardu pro elektronické systému spisové služby
 • přehled v problematice vedení spisové služby a před archivní péče v elektronických systémech spisové služby a v listinné podobě
 • vyšší počítačovou gramotnost/pokročilou znalost práce na PC
 • schopnost a ochotu učit se nové věci
 • praktické zkušenosti se spisovou službou u orgánů veřejné moci nebo příspěvkových organizací států a s používáním elektronického systému spisové služby
 • zkušenosti s agentovým informačními systémy a s databázovými systémy pro výkon spisové služby
 • praxe se školením a prováděním kontrol
 • praxe v oboru archivnictví
 • vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oblasti spisové služby nebo obdobného oboru na vysoké škole univerzitního typu v ČR

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (2 roky) s možností prodloužení, plný pracovní úvazek (možno i zkrácený)
 • pestrou a různorodou práci;
 • příjemné pracovní prostředí ve významné paměťové instituci s možností dalšího vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu (pondělí-pátek), pět týdnů dovolené;
 • Sick days; příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na dětské rekreace
 • Příspěvek na stravování, možnost stravování přímo v budově;
 • sleva na vstupy do muzeí a galerií, které jsou členy Asociace muzeí a galerií ČR a sleva na vstupy do muzeí a galerií v zahraničí, které jsou členy International Council of Museums
 • platové podmínky podle ZP a nař. vlády č. 300/2019, platová třída 11 (platové rozmezí 22 980,- až 33 790,- Kč dle započitatelné praxe, při celém úvazku)
 • osobní příplatek a odměny dle dosahovaných výsledků

Nástup možný od 1.11.2021

Zájemci o uvedenou pozici zašlou strukturovaný profesní životopis elektronicky do 20. října na adresu: anezka.brandejsova@ntm.cz

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni e-mailem, vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emailem, popř. telefonicky.  Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.