Národní technické muzeum hledá metodika a koordinátora spisové služby

Metodik a koordinátor spisové služby Národního technického muzea

Pracovní náplň:
• odpovědnost za vedení hlavní spisovny a dohled na fungování dílčích spisoven
• zajišťování předarchivní péče, ukládání a kontrola dokumentů, třídění a zpřístupňování dokumentů, příprava a organizace skartačního řízení – analogového i digitálního
• tvorba vnitřních předpisů a metodik pro oblast spisové služby a jejich úprava v souvislosti s novelizací příslušných právních norem
• kontrola a analýza jednotlivých procesů spojených s výkonem spisové služby a navrhování jejich úprav s cílem optimalizovat příslušné procesy, včetně zohlednění vazeb na další Informační systémy
• metodické usměrňování a koordinace výkonu spisové služby na všech pracovištích NTM, včetně detašovaných pracovišť se sídlem v Čelákovicích, Chomutově a Plasích
• koordinace rozvoje systému elektronické spisové služby, evidování a posuzování požadavků na změny a opravy systému, komunikace s dodavatelem elektronické spisové služby
• metodická podpora a pomoc uživatelům elektronické spisové služby, včetně nezbytně nutných administrátorských zásahů v systému elektronické spisové služby
• školení uživatelů elektronického systému spisové služby
• plnění dalších úkolů souvisejících se systémem správy a oběhu dokumentů
Požadujeme:
• pečlivý a aktivní přístup k práci, samostatnost, systematičnost, důslednost a osobní zodpovědnost
• příjemné vystupování, komunikativnost, dobré vyjadřovací a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy
• schopnost analytického myšlení, koncepčního přístupu a formulování metodik
• orientaci v zákonných předpisech upravujících výkon spisové služby včetně Národního standardu pro elektronické systému spisové služby
• přehled v problematice vedení spisové služby a předarchivní péče v elektronických systémech spisové služby a v listinné podobě
• vyšší počítačovou gramotnost/pokročilou znalost práce na PC
• schopnost a ochotu učit se nové věci
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oblasti spisové služby nebo obdobného oboru na vysoké škole univerzitního typu v ČR
• praktické zkušenosti se spisovou službou u orgánů veřejné moci nebo příspěvkových organizací států
• praktické zkušenosti s používáním elektronického systému spisové služby
• zkušenosti s agendovými informačními systémy a s databázovými systémy pro výkon spisové služby
• praxe se školením a prováděním kontrol
• praxe v oboru archivnictví
• řidičské oprávnění skupiny B

Pracovní a platové zařazení:
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek (možno i zkrácený)
• platové zařazení dle zák. 262/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 11. platová třída
• osobní příplatek a odměny dle dosahovaných výsledků
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci
• příjemné pracovní prostředí ve významné paměťové instituci s možností dalšího vzdělávání
• pružnou pracovní dobu
• 25 dnů řádné dovolené + 2 dny indispozičního volna
• příspěvek na stravování a dětskou rekreaci, příspěvek na důchodové nebo životní pojištění
• volné vstupy na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu pro pracovníka a další tři osoby
• sleva na vstupy do muzeí a galerií, které jsou členy Asociace muzeí a galerií ČR a sleva na vstupy do muzeí a galerií v zahraničí, které jsou členy International Council of Museums

Místo výkonu práce: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, 170 78 Praha 7
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: zdenek.vacha@ntm.cz s označením „metodik spisové služby“.