Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá metodika spisové služby

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona | MPO

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru hospodářské správy

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/statni-sluzba/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-podle-sluzebniho-zakona–277551/?fbclid=IwAR09ssJDDRwD0pTsN_eRqcPK24widxjGBxJl6rIG0_eAEe6boIDVPOHAcxM